Om LOV

Det är kommuner och landsting som beslutar om att införa valfrihetssystem enligt LOV.

Alla landsting ska ha valfrihetssystem, som ofta kallas vårdval, i primärvården från den 1 januari 2010.
I landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV. Valfrihetssystem kan exempelvis användas inom hemtjänsten eller för äldreboenden.

Alla valfrihetssystem annonseras på www. valfrihetswebben.se. Där finns alltid uppdaterad information om de valfrihetssystem som är igång i landets alla kommuner och landsting.

Skicka till en vän   Skriv ut