Laholm

I Laholms kommun har man beslutat att avvakta med införandet av valfrihetssystem inom hemtjänsten eller för äldreboenden.

This entry was posted in Laholm. Bookmark the permalink.