Hylte

I Hylte kommun har man beslutat att avvakta med införandet av valfrihetssystem inom hemtjänsten eller för äldreboenden.

This entry was posted in Hylte. Bookmark the permalink.