Cityomsorgen Varberg ek. förening

Cityomsorgen är ett personalkooperativ som verkar inom hemtjänsten i Varbergs kommun. Cityomsorgen arbetar för att ge våra brukare livskvalité.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Alla biståndsbedömda hemtjänstinsatser.
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser delegerade, instruerade av sjuksköterska, arbetsterapeut
  • eller sjukgymnast.
  • Hushållsnära tjänster (tilläggstjänst)

Vår målsättning:
Cityomsorgens målsättning är att ge våra brukare en god livskvalité. För att kunna göra
detta arbetar vi efter följande:

  • Trygghet, liten personalgrupp, ett välinarbetat kontaktmannaskap.
  • Närhet – Cityomsorgen arbetar inom ett litet område och fi nns alltid nära.
  • Delaktighet – du har inflytande över hur och när insatserna utförs.
  • God personalvård – mår personalen bra, ger den också en god omsorg.

Vår kompetens
Cityomsorgens medarbetare har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Flera av oss har
över 20 års erfarenhet av hemtjänst. Vi är hälften undersköterskor och hälften vårdbiträden.

Våra tilläggstjänster
Vi erbjuder alla typer av hushållsnära tjänster, t.ex. fönsterputsning, trädgårdsarbete,
rasta hunden, ledsagning mm. För mer information om detta kontakta vår verksamhetschef
eller tala med din kontaktman.

Skicka till en vän   Skriv ut

Kommun: Varberg Tjänst: , . Bokmärk permalink.