Kommun: Laholm

Laholm

I Laholms kommun har man beslutat att avvakta med införandet av valfrihetssystem inom hemtjänsten eller för äldreboenden. +3-1

Kommun: Laholm