A & A Hemtjänst i Halland AB

A & A Hemtjänst i Halland är ett tjänsteföretag inom äldreomsorgen i Halmstad kommun. Med hjälp av medarbetare vars arbete präglas av lång erfarenhet inom vård och omsorg, där empati och lyhördhet är självklarhet, kan vi erbjuda bästa möjliga service och omsorg till äldre och funktionshindrade i Halmstad kommun. Idag är vi verksamma i flera kommuner.
Vår verksamhet kännetecknas av den lokala förankringen och det personliga bemötandet. Du kommer att ha en egen kontaktman i företagets personalgrupp som inger förtroende för Dig och Dina närstående. Med rätt erfarenhet och utbildning kommer vi att ansvara för den enskildes trivsel och trygghet.

Vi utför följande tjänster

A & A Hemtjänst i Halland erbjuder omsorgsinsatser.

Vi erbjuder följande tilläggstjänster
A & A Hemtjänst i Halland erbjuder även hushållsnära tjänster. För mer information gå in på www.aahemtjanst.se

Vår kompetens
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst, personlig assistans och gruppbostäder både som markpersonal och bemanningsansvariga. Vi är professionella och kräver detsamma av våra medarbetare och samarbetspartners. Vi kvalitetssäkrar vår personal genom adekvat utbildning, drog- och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret. Med detta försöker vi säkra att rätt personer kommer till ditt hem.
Vår verksamhet skall utgå ifrån den enskildes önskan så att vi gör en individanpassad rekrytering, om önskan finns kanske till och med hemspråkstalande medarbetare, men kravet är att dessa medarbetare skall ha kompetens som sjuksköterska/undersköterska eller erforderlig erfarenhet inom hemtjänst.

Övrigt
A & A Hemtjänst i Halland kommer alltid med stort ansvar att stå till förfogande för den enskilde, som med delaktighet och engagemang ska kunna påverka framtiden, där de äldre i större utsträckning kommer att behöva mer stöd och insatser, mer socialt umgänge och mer tid till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den enskildes välbefinnande är vår framgång och glädje. Vi kommer att göra allt för att Du som kund skall trivas med att få hjälp av oss.
Alla är hjärtligt välkomna att höra av sig till oss.
Skicka till en vän Skriv ut

Kommun: Falkenberg, Halmstad Tjänst: , . Bokmärk permalink.